Viimsi vabaõhumuuseum

Klient: Viimsi vallavalitsus

Asukoht: Harjumaa, Viimsi vald, Muuseumi tee 1

Suurus: 350 m2

Avalik arhitektuurikonkurss (kaasautorid Kaspar Stroom ja Agur-Andri Tarmo)

Viimsi open air museum

Client: Viimsi parish municipality

Location: Harjumaa, Viimsi parish, Muuseumi str 1

Area: 350 m2

Public competition (co-authors Kaspar Stroom & Agur-Andri Tarmo)