Vabaduse parkimismaja

Klient: Tartu linnavalitsus

Asukoht: Tartumaa, Tartu, Vabaduse 6

Suurus: 5500 m2

Avalik arhitektuurikonkurss - III preemia (kaasautorid Kaspar Stroom ja Agur-Andri Tarmo)

Vabaduse parking structure

Client: Tartu city municipality

Location: Tartumaa, Tartu, Vabaduse 6

Area: 5500 m2

Public competition - III prize (co-authors Kaspar Stroom & Agur-Andri Tarmo)