Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Klient: Tartu Ülikool

Asukoht: Harju maakond, Tallinn,  Kaarli pst 3

Suurus: 3800 m2

Avalik arhitektuurikonkurss (koos Novarc Group AS-i ja maastikuarhitekt Maali Roomet-Allesega)

Faculty of law / University of Tartu

Client: University of Tartu

Location: Harju county, Tallinn, Kaarli pst 3

Area: 3800 m2

Public competition (In collaboration with Novarc Group AS and landscape architect Maali Roomet-Allese)