Pärnu südalinna planeering

Klient: Pärnu linnavalitsus

Asukoht: Pärnumaa, Pärnu linn

Suurus: Planeeringuala 30 000 m2

Avalik arhitektuurikonkurss - II preemia (kaasautorid György Jakabfi, Mihkel Urmet ja Raul F. Chiorean)

Pärnu center urban plan

Client: Pärnu city municipality

Location: Pärnu county, Pärnu city

Area: Planning area 30 000 m2

Public competition - II prize (co-authors György Jakabfi, Mihkel Urmet & Raul F. Chiorean)