Eesti Keele Instituudi kunstiteos

Klient: Riigi Kinnisvara AS

Asukoht: Harju maakond, Tallinn,  Roosikrantsi 6

Suurus: 3.3 m2

Avalik kunstikonkurss (kaasautor Agur-Andri Tarmo)

Institute of Estonian Language artwork

Client: Riigi Kinnisvara AS

Location: Harju county, Tallinn, Roosikrantsi 6

Area: 3.3 m2

Public art competition (co-author Agur-Andtri Tarmo)

Võistlustöö “Võnge” pakub välja vasktorudest kombineeritud kunstiteose, mis kujutab eesti keelt ja selles esinevat vormi, tempot ning harmooniat lainekuju (waveform) formaadis. Võistlustöö inspireerub Mihkel Lüdigi laulust “Koit” millele on sõnad kirjutanud Friedrich Kuhlbars. Laul, mis kanti esmakordselt ette 1923 aastal VIII üldlaulupeol - vabas Eestis - ning mida tänapäeval esitatakse iga üldlaulupeo algul vahetult enne rahvushümni. Just selle laulu viimaste taktide ajal süüdatakse peotuli.

Kunstiteos on kavandatud eraldiseisva taiesena Eesti Keele Instituudi fuajee seinale ning see visualiseerib mahuliselt laulu “Koit” graafilist lainekuju - seda loo algusest kuni lõpuni. Seesugune lähenemine viitab keelele kui nähtusele, mille omadusi on võimalik mõõta, uurida, analüüsida, süstematiseerida ja arendada.